Pasjes Tippelzone Arnhem zorgen voor Verwarring

| 17 januari 2012 | 0 Comments

IN ARNHEM – De uitgifte van pasjes aan nieuwe prostituees leverde maandagavond tijdens de vergadering van de commissie MO (Maatschappelijke Ondersteuning) nogal wat verwarring op.

Er werd bekend dat door Europese regelgeving ook vrouwen uit andere landen een pasje aan zouden kunnen vragen sloeg de twijfel toe. Het was immers juist de bedoeling deze zone niet te doen groeien.

Het college van burgemeester en wethouders ziet het niet zittennieuwe pasjes uit te geven uitgeve, om te voorkomen dat vrouwen hierdoor in de illegaliteit zouden verdwijnen.

De fracties gaan nu werken aan een voorstel waarbij de pasjes alleen kunnen worden verstrekt aan ‘schrijnende gevallen in uitzonderlijke situaties’. Trots op Arnhem melde echter dat. “Alle verslaafde vrouwen die op de tippelzone werken schrijnende gevallen zijn”. Hierdoor kwam ook dit voorstel te vervallen. Wordt vervolgd..

Category: Nieuws

Leave a Reply